Nytt styre

Tid å lese
mindre enn
1 minutt

Nytt styre

Kategori

På årsmøtet 21. mars ble følgende valgt til styret.

Bjørn Laastad - fortsetter som leder

Morten Hauso - fortsetter som nestleder

Jan Fjærestad - trener og gjenvalgt i styret

Cecilie Landro - ny i styret

Stian Andersen - ny i styret

Stikkord