• Årsmøte 2018

Årsmøte 21.03.2018

Årsmøte 21.03.2018

BFG Bergen Løpeklubb innkaller til Årsmøte 21.03.2018 kl.19:00

Sted : Klubbhuset på Fana Stadion

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet, epost bjorn.laastad@gmail.com

Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag vil være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet på www.bergenlopeklubb.no. se link nederst i artikkelen.

AGENDA PÅ ÅRSMØTET

Godkjenne de stemmeberettigede

Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

Velge dirigent, sekretær samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen

Behandle idrettslagets årsberetning

Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Behandle innkomne forslag og saker

Fastsette medlemskontingent

Vedta idrettslagets budsjett

Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Forta følgende valg

Leder og nestleder

6 styremedlemmer

2 revisorer

Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

Valgkomite med leder og 2 medlemmer og ett varamedlem

Bergen 11.01.2018

På vegne av styret i BFG Bergen Løpeklubb

Bjørn Laastad, Leder

 

Oppdaterte dokumenter etter justering på årsmøtet:

Årsrapport økonomi BFG Bergen Løpeklubb
Les mer klikk her

Vedlegg 1 - Totalt resultatregnskap
Les mer klikk her

Vedlegg 2 Balanse BFG Bergen Løpeklubb
Les mer klikk her her

Vedlegg 3 Resultatregnskap og Budsjett 2017. Forslag budsjett 2018 uten MK
Les mer klikk her

Vedlegg 4 Resultatregnskap og Budsjett 2017. Vedtatt budsjett 2018
Les mer klikk her

 

Årsberetning BFG Bergen Løpeklubb:

https://drive.google.com/file/d/19lUcqbq5-qqAHQvswOCl52uEC84UfquU/view?usp=sharing

Årsberetning Maratonkarusellen:

https://drive.google.com/file/d/1YtuyN5Y5beTay3BE6As5M1iep2AkFY6U/view?usp=sharing

Kontingent 2018, forslag fra styret:

https://drive.google.com/file/d/1z4V0ZDZ3l3Auj2lFVp48cSuAwzGXXIaa/view?usp=sharing

Revidert organisasjonsplan:

https://drive.google.com/file/d/1LZ-QP22HbmKQbdm8CziZjUk6Mg1fuSK9/view?usp=sharing

Regnskap og budsjett :

https://drive.google.com/file/d/138KuiVSIh_Zfde0LAQd6TwJ4pUEnjeAT/view?usp=sharing