Innkalling til årsmøte onsdag 20.mars

Innkalling til årsmøte onsdag 20.mars

Kategori

Det innkalles til årsmøte i BFG Bergen Løpeklubb onsdag 20.mars kl. 19.00 i klubbhuset på Fana Stadion. 

Møtet er åpent for alle medlemmer og vi håper at mange av dere har anledning til å delta! Årsmøtet skal behandle faste årsmøtesaker som regnskap 2018, årsmelding 2018, budsjett 2019, fastsettelse av medlemskontingent 2019 og foreta valg.

Dersom dere har forslag til andre saker som ønskes behandlet på årsmøtet, skal disse være oversendt styret (epost: bfg.styret@gmail.com) innen 2 uker før møtet - altså innen 6. mars.

Dersom dere har innspill til kandidater til styret eller andre verv i klubben, kontakt valgkomiteen ved Øyvind Liland (Oyvind.liland60@gmail.com).

Hilsen styret

FORSLAG TIL ÅRSMØTET I BFG BERGEN LØPEKLUBB 2019

FASTSETTE MEDLEMSKONTINGENT

Styret foreslår at medlemskontingenten for året 2019 økes med 100.- til 800.-

Begrunnelse: Vår kontingent er noe lav sammenlignet med andre friidrettsklubber. Klubben trenger å styrke sin økonomi.

Kontingenter for 2018 i sammenlignende idrettslag:

  • Kristiansand Løpeklubb: 800.-
  • Spirit Løpeklubb: 800.-