Organisasjonsplan

Organisasjonsplan

Kategori

Organisasjonsplan BFG Bergen Løpeklubb (BFG)

Klubbens styre består av leder, nestleder og 6 styremedlemmer. Styrets oppgaver fordeles ved konstituering.

Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret utfører sine oppgaver basert på klubbens lover paragraf 18.

Klubben omfatter medlemmer fra og med 15 år.

Klubben er inndelt i 4 avdelinger som utnevnes av og rapporteres til styret :

1. Idrettsutvalg

Utvalget består av leder og 2 medlemmer. To trenere med kontrakt. Utvalget v/ leder inngår kontrakt med utøvere innenfor tildelt budsjett.

Ansvarsområde : Elitesatsing motbakke, terrengkaruseller, terrengløp, stafetter, maraton, ultra og bane. Utøvere på kontrakt, og utdeling av økonomisk støtte til utøvere.

2. Mosjonsutvalg

Utvalget består av leder og 2 medlemmer.

Ansvarsområde : Koordinering av veteraner og andre som satser på mosjon. Delta i stafetter. 2 trenere uten kontrakt, en for kvinner og en for menn.

3. Maratonkarusellen (MK)

MK har avtale med BFG, og har eget styre med leder og 3 styremedlemmer. MK har egen økonomi med resultatregnskap, balanse og budsjett, der hovedpostene ved årsslutt føres inn i BFG sitt regnskap og budsjett. MK har sin egen egenkapital, som ikke er tilgjengelig for BFG.

4. Motbakkeløpet Ulriken Opp (UO)

UO er et samarbeide mellom Baune og BFG. Klubbenes styrer utpeker hver 2 medlemmer til styringsgruppen for UO, som konstituerer seg selv på første møtet. Avdelingen har eget resultatregnskap, balanse og budsjett, og resultatet fordeles mellom klubbene etter avtalt nøkkel.  Styringsgruppen utpeker en arrangementskomite på 4-5 personer som planlegger og utfører motbakkeløpet. Klubbene stiller medlemmer til arbeidet på arrangementsdagen, inkl. rigging og rydding.

 

26.02.2017