Flyplassløpet utsettes inntil videre

Flyplassløpet utsettes inntil videre

Kategori

Flyplassløpet utsettes inntil videre.

Styret i Norges Idrettsforbund vedtok i går å avlyse alle idrettsarrangementer pga. risiko for smittespredning av corona viruset.

På denne bakgrunn har vi besluttet å utsette Flyplassløpet inntil videre.

Vi vil komme tilbake med mer informasjon så snart dette foreligger.