januar 2019

Innkalling til årsmøte onsdag 20.mars

Det innkalles til årsmøte i BFG Bergen Løpeklubb onsdag 20.mars kl. 19.00 i klubbhuset på Fana Stadion. 

Møtet er åpent for alle medlemmer og vi håper at mange av dere har anledning til å delta! Årsmøtet skal behandle faste årsmøtesaker som regnskap 2018, årsmelding 2018, budsjett 2019, fastsettelse av medlemskontingent 2019 og foreta valg.

Dersom dere har forslag til andre saker som ønskes behandlet på årsmøtet, skal disse være oversendt styret (epost: bfg.styret@gmail.com) innen 2 uker før møtet - altså innen 6. mars.

Dersom dere har innspill til kandidater til styret eller andre verv i klubben, kontakt valgkomiteen ved Øyvind Liland (Oyvind.liland60@gmail.com).

Hilsen styret