May 2018

Bjørn Tore løp inn til 7.plass i EM

Varme, brostein og lite vind var noen av ingrediensene i EM 24-timers som ble arrangert i Timisoara, Romania lørdag 25.mai - søndag 26.mai. 
De fleste norske fikk problemer, men Bjørn Tore gjorde som han alltid gjør. Leverer!
250km er rått i seg selv, men med de værmessige forutsetningene, var dette et fantastisk resultat for Norge.